• kominiarz na dachu

  Zakład kominiarski w Warszawie


  Nie jesteśmy czarodziejami,
  ale mamy coś z magików.

  zobacz swoje miasto z innej perspektywy...

 • kominiarz

  Jesteśmy na rynku już ponad 20 lat.
  W tym czasie zdążyliśmy wejść na
  56% dachów w Warszawie i jej
  okolicach...

 • 70268613
  pokonanych schodów
  8783577
  pokonanych szczebli drabin
  585572
  wyczyszczonych kominów
  1743
  oderwanych guzików
  436
  niespodzianek
panorama domy domy domy blank domy domy domy kominiarz golebie

Czyszczenie przewodów kominowych

Świadczymy usługi czyszczenia przewodów kominowych. Czyszczenie przewodów kominowych w Warszawie realizujemy m.in. na zlecenie Klientów indywidualnych, firm, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. W udrażnianiu i czyszczeniu kominów w Warszawie wykorzystujemy nowoczesny sprzęt pozwalający na sprawną i precyzyjną realizację powierzonych nam prac. Do każdego zlecenia podchodzimy w sposób profesjonalny, zapewniając pełen zakres usług związanych z czyszczeniem kominów w Warszawie i okolicach.

Kompleksowe czyszczenie kominów Warszawa

Usługi czyszczenia kominów w Warszawie realizujemy kompleksowo. Naszym Klientom zapewniamy czyszczenie przewodów kominowych i czyszczenie kanałów kominowych w Warszawie. Zajmujemy się również udrażnianiem kominów w Warszawie. Nasze usługi przeprowadzamy we wszystkich typach obiektów – w budynkach mieszkalnych, usługowych i budynkach użyteczności publicznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w usługach kominiarskich i nowoczesnemu zapleczu technicznemu, jakim dysponujemy, zapewniamy solidną i terminową realizację prac.

Jeśli szukają Państwo solidnej firmy oferującej czyszczenie i udrażnianie kominów w Warszawie, zapraszamy do nas! Z usług naszego zakładu kominiarskiego warto skorzystać choćby dlatego, że czyszczenie komina to praca nie tylko ciężka i wymagająca umiejętności oraz specjalistycznych narzędzi, lecz przede wszystkim – niebezpieczna. Powierzenie jej specjalistom to gwarancja utrzymania komina w prawidłowym stanie technicznym, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa.

Czyszczenie przewodów kominowych – wymogi

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, regularne czyszczenie przewodów kominowych przez wykwalifikowanych kominiarzy jest obowiązkiem każdego właściciela lub zarządcy nieruchomości. Według art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) muszą oni co najmniej raz w roku skontrolować sprawność przewodów wentylacyjnych, dymowych oraz spalinowych. Kontrolę może przeprowadzić wyłącznie osoba z uprawnieniami mistrza kominiarskiego bądź budowlanymi odpowiedniej specjalności.

Jak często należy przeprowadzać czyszczenie przewodów kominowych?

Częstotliwość czyszczenia przewodów kominowych reguluje par. 34 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Zgodnie z zapisami rozporządzenia w obiektach budowlanych lub ich częściach, wykorzystujących w procesach grzewczych paliwo stałe, ciekłe lub gazowe wymagane jest usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania z następującą częstotliwością:

 • co najmniej raz w miesiącu – od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych (chyba, że przepisy miejscowe stanowią inaczej),
 • co najmniej raz na 3 miesiące – od niewymienionych wyżej palenisk, które opalane są paliwem stałym,
 • co najmniej raz na 6 miesięcy – od niewymienionych wyżej palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym.

Częstotliwość czyszczenia kanałów kominowych wentylacyjnych

Wyżej wymienione rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków nakłada wymóg czyszczenia kanałów kominowych wentylacyjnych co najmniej raz w roku w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się ogrzewanie paliwem stałym, ciekłym lub gazowym. Niestety, niektórzy inwestorzy i właściciele nieruchomości podchodzą do tych wymogów lekceważąco - nie zlecając regularnego przeglądu oraz czyszczenia komina, a także konserwacji przewodów, wykazują daleko idącą lekkomyślność. W tak istotnych kwestiach, jak bezpieczeństwo użytkowników obiektów należy zachowywać rozwagę. Nasz zakład kominiarski w Warszawie przeprowadza profesjonalne czyszczenie kominów. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących udrażniania kominów, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Jakie mogą być skutki zaniechania czyszczenia kanałów kominowych?

Zaniechanie czyszczenia przewodu dymowego może nie tylko powodować zatrucie czadem, lecz także prowadzi do nagromadzenia się łatwopalnej sadzy (to niemal czysty węgiel!) na wewnętrznych ściankach przewodu kominowego. Zapalenie się sadzy powoduje wzrost temperatury do 800-1200°C. Nagromadzona sadza może ulec samozapłonowi, doprowadzając do pożaru budynku – a warto pamiętać o tym, że za skutki pożaru przewodu kominowego można nie uzyskać odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, tym bardziej bez okazania protokołu sporządzonego przez kominiarza po przeprowadzonej kontroli i czyszczeniu.

Udrażnianie przewodów kominowych

Dużym problemem jest również brak drożności przewodów kominowych. Jej przyczyną najczęściej są gnieżdżące się u ich wylotu ptaki. Jedną z częstych przyczyn jest też sadza. W zależności od zastosowanego opału, jego jakości i temperatury palenia, przybiera ona inną postać. Od lekkiego pyłu, poprzez smolistą maź, aż po stałą, bardzo twardą substancję, zwaną sadzą szklistą. Do udrażniania przewodów kominowych wykorzystujemy przebijak oraz sprężynę kominiarską. Duże doświadczenie i wysokiej jakości sprzęt pozwalają nam na bezinwazyjne i dokładne przetykanie kanałów kominowych.

Jak przebiega czyszczenie przewodów kominowych?

Nasze usługi obejmują czyszczenie kanałów kominowych oraz wentylacyjnych. Wykorzystujemy do tego szczotki obrotowe oraz wałki rotacyjne. Urządzenia te dokładnie czyszczą przewody z sadzy, nawet w postaci sadzy szklistej, która jest najtrudniejszym zanieczyszczeniem kominowym. Wykonujemy sezonowe czyszczenie kanałów kominowych przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, a także w jego trakcie, jeśli jest właściwy dostęp do komina.